ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


อาหารแสลง
ห้ามกิน***เมื่อป่วย

  

.


ไขมันพอกตับ (Fatty liver)

ไขมันพอกตับ คือ อาการที่มีไขมันคั่งค้างอยู ่ในตับ มักพบในผู้ป่วยที่มีระดับไต รกลีเซอไรด์สูง ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสูง ผู้ป่วยในภาวะดื้ออินซูลินใ นภาวะก่อนเบาหวาน หรือเบาหวาน ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อไข มันพอกตับ คือ ความอ้วน และการดื่มแอลกอฮอล์ โรคนี้เป็นสาเหตุของโรคตับท ี่สำคัญ ทำให้เกิดโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง ตับวาย

ในหลักของการรักษาตามแนวธรร มชาติ เราเชื่อว่าโรคนี้ก็เกิดจากการที่ร่างกายสะสมพิษ และพิษร้อน เซลล์ในร่างกายจึงไม่แข็งแร ง ประกอบกับการทานอาหารที่ไม่ ดี (ไขมันสูง ของหวาน) และขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้ร่างกายไม่สามารถขั บไขมันออกไปสมบูรณ์ และเริ่มสะสมไขมันสูงขึ้นเร ื่อยๆ จนไปเกาะที่ตับ

วิธีการรักษาโรคนี้ก็ไม่ได้ ต่างไปจากโรคเรื้อรังอื่นๆ เลย เพียงใช้วิธีการง่ายๆ ด้วยการรักษาตามวิถีธรรมชาต ิ

ที่สำคัญที่สุดคือ การควบคุมอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ ลง โดยการหลีกเลี่ยง และลดการบริโภคอาหารที่เป็น สาเหตุหลักจำพวก แอลกอฮอล์ อาหารที่มีไขมันสูง และของหวาน อาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดไขมันพอก ตับ ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในก ารเป็นโรคเบาหวาน ความดันสูง และไขมัน (คลอเรสเตอรอล) ในเส้นเลือดสูงอีกด้วย

ดีท็อกซ์และปรับร่างกายให้ส มดุลร้อน-เย็นด้วยสมุนไพรธร รมชาติที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยขับพิษ และมีฤทธิ์เป็นด่าง เพื่อช่วยในการขับพิษตกค้าง และยังช่วยให้ร่างกายเผาผลา ญและขับไขมันเลวออกจากร่างก ายได้ดียิ่งขึ้น

และแน่นอนว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่อ งใสเป็นประจำนั้นก็จะช่วยให ้ร่างกายแข็งแรง และกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอ

เราได้เห็นคนที่หายจากโรคนี ้ได้ภายในเวลาแค่ 1 เดือนด้วยการปฏิบัติตามหลัก นี้อย่างเคร่งครัด คุณก็ทำได้ โชคดีนะคะ smile emoticon

สนใจสอบถาม ปรึกษาเรื่องการรักษาหรือ น้ำสมุนไพรสกัด ติดต่อได้ที่
Line: coolinggreen, 091-095-6541
Email: info@coolinggreenlife.com
www.coolinggreenlife.com

__________________________ __________________________

Fatty liver is a condition where a large amount of triglyceride fat is accumulated in the liver cells. It is usually found in patients with high levels of triglyceride fat, high sugar levels, pre-diabetes or diabetes. Factors that lead to fatty liver are obesity and excessive alcohol intake. This disease can lead to chronic liver diseases such as liver cirrhosis and liver failure.

At its core we believe this disease is caused by toxins and heat accumulated in the body making your body weak. Together with bad eating habits and lack of exercise, the body starts to accumulate bad fat, especially in liver and may be incapable to metabolize or push out.

Just like other chronic diseases, curing fatty liver is a simple and direct approach through natural medicine and practice.

Very importantly, watch your diet. Prevent the problem from getting worse by avoiding or reducing as much as possible key irritants including alcohol, fatty foods and sweets. Foods like this not only stimulate fatty liver but also create risk of diabetes, high blood pressure, high cholesterol and other chronic diseases.

Detoxify and balance bodily temperatures with natural herbs, particularly those with cooling effects to balance body temperatures, those that directly detoxify and those which provide alkalinity. Excrete the toxins and help your body to start burning unwanted fats better.

And of course, a regular dose of exercise and meditation helps as well. Keep your body in line and at its fittest to bring it in line with its natural state.

We have seen people cured of the disease in as little as one month of strict practice to this natural method. Good luck smile emoticon

Any questions or interested in herbal extracts? contact us at:
Line: coolinggreen, 091-095-6541
Email: info@coolinggreenlife.com
www.coolinggreenlife.com
ที่มา : smart sme

source: forwarded email, faceboo, or website

บทความน่าสนใจ จาก email, face book, website
เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง

Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636