ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


เคล็ดลับกินลูกเดือยป้องกัน กระดูกพรุน มะเร็ง เบาหวาน

  

.

เคล็ดลับกินลูกเดือยป้องกัน กระดูกพรุน มะเร็ง เบาหวาน

ลูกเดือย เป็นพืชพื้นเมืองทางเอเชียต ะวันออกเฉียงใต้ และในไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่ง เพาะปลูกมากในแถวภาคเหนือแล ะภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ

ลูกเดือยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีสารอาหารสูงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งจำพวกโปรตีน

แล้วยังพบสารที่มีองค์ประกอ บเป็น กรดอะมิโนรวมถึงวิตามินและแ ร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามิน บี 1 บี 2 วิตามิน อี แคลเซียม ฟอสฟอรัส เป็นต้น

ลูกเดือย หรือ COIXIACHRYMA JOBI LINN. อยู่ในวงศ์ GRAMINEAE มีสรรพคุณเฉพาะ ใช้เป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน บำรุงไต บำรุงม้าม บำรุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด ดีมาก จากการค้นคว้าวิจัยยังพบว่า มีสารหลายตัวที่มีสรรพคุณ ช่วยในการรักษาเกี่ยวกับโรค ภูมิคุ้มกันและยับยั้งสารส่ ง เสริมการก่อมะเร็ง ลดโคเลสเตอรอลในเลือดและอื่ น ๆ

คนจีนนิยมกินลูกเดือยโดยเชื ่อว่าเป็นอาหารบำรุงชั้นเยี ่ยม และเป็นยาอายุวัฒนะ

รู้หรือเปล่าลูกเดือยมีทั้ง พันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนีย ว
ลูกเดือยเป็นพืชในตระกูลเดี ยวกับข้าว ลักษณะต้นคล้ายข้าวโพดแต่ใบ สั้นกว่า ขึ้นเป็นกอ ออกรวงยาว ภายในรวงมีเมล็ดรูปกลมคล้าย หยดน้ำจำนวนมาก

พันธุ์ที่กินได้จะมีเปลือกห ุ้มเมล็ดนิ่ม ซึ่งมีทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าแล ะข้าวเหนียว
พันธุ์ข้าวเจ้า จะมีเมล็ดกลม ขนาดใหญ่ สีเหลืองนวลถึงน้ำตาล เนื้อหนานุ่ม กลิ่นหอม
พันธุ์ข้าวเหนียว จะมีเมล็ดกลมค่อนข้างรี ขนาดเล็ก สีเทาอ่อน เนื้อเหนียว กลิ่นหอม
ส่วนพันธุ์ที่กินไม่ได้ เรียกว่า เดือยหิน เปลือกหุ้มเมล็ดจะแข็ง นิยมนำไปร้อยเป็นสร้อยประดั บหรือปักลายบนกระเป๋าผ้า


สรรพคุณไม่ธรรมดา

• ลูกเดือยมีฤทธิ์เย็น มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ช่วยบำรุงปอด ม้าม ช่วยย่อย ขับปัสสาวะ ลดไข้ ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ลดการเกิดกระ รักษาหูด ลดการเกิดมะเร็ง เพราะมีสารคอกซีโนไลด์ (coxenolide) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดเนื้อ งอกได้
• ลูกเดือยมีซิลิกอน (silicon) ที่ช่วยบำรุงผิวและผม มีวิตามินบี 1 บี 2 ที่ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันโรคเหน็บชา
• ช่วยบำรุงกำลัง จึงเหมาะกับผู้ป่วยพักฟื้น เด็ก และผู้สูงอายุ

ส่วนสูตร “ลูกเดือย” แก้เกาต์ เป็นสูตรผู้เฒ่า ผู้แก่บอกกันต่อมาตั้งแต่สม ัยโบราณแล้วว่า ใครรู้ตัวว่าเริ่มจะเป็นเกา ต์ในยุคสมัยก่อน ให้เอา “ลูกเดือย” หุงรวมกับข้าวเจ้าอัตรา ส่วน “ลูกเดือย” 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน กินทุกมื้อกับอาหารเป็นประจ ำ จะช่วยทำให้คน ที่เริ่มจะเป็นเกาต์ไม่เป็น เกาต์อีก ส่วนคนที่เป็นอยู่แล้ว อาการปวดบวมจะน้อยลงมาก แม้จะกินอาหารต้องห้ามเข้าไ ป

คุณค่าทางอาหาร

ลูกเดือยมีฟอสฟอรัสอยู่ในปร ิมาณสูง จึงช่วยบำรุงกระดูก รองลงมามีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา และมีวิตามินบีหนึ่งมาก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเหน็บชา

อีกทั้งเป็นอาหารที่ให้พลัง งานแก่ร่างกายสูง จึงมีสรรพคุณในการบำรุงกำลั ง และเหมาะสำหรับคนไข้พักฟื้น คุณค่าทางยา ใช้ชงป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน บำรุงไต กระเพาะอาหาร ม้าม รวมทั้งบำรุงเลือดลมในสตรีห ลังคลอด รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง

ในลูกเดือยยังมีวิตามินและแ ร่ธาตุอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง เป็นต้น ดังนั้นลูกเดือยเป็นอาหารที ่ให้พลังงานแก่ร่างกายสูง จึงมีสรรพคุณในการบำรุงกำลั ง และการที่มีวิตามินบีหนึ่งส ูงจึงช่วยแก้เหน็บชา


ในตำรายาจีนกล่าวว่า

ลูกเดือย รสชุ่มจืด เย็น แก้ร้อนใน บำรุงไต บำรุงม้าม ปอด กระเพาะอาหาร ม้าม ขับปัสสาวะ รวมทั้งบำรุงเลือดลมในสตรีห ลังคลอดรักษาอาการคลื่นไส้อ าเจียน ท้องเสีย แก้ไข้ เหน็บชา ชักกระตุก สตรีตกขาวมากกว่าปกติ

ข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสต ร์ ว่า

สาร coxenolide ในเมล็ดเดือยมีสรรพคุณในการ ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก และพบว่าสารสกัดด้วยน้ำหรือ ตัวทำละลายอินทรีย์ จากรากหรือเมล็ดเดือยมีฤทธิ ์ทำให้การหมุนเวียนของเลือด ที่ผิวหนังดีขึ้น ทำให้เส้นผมเจริญดีขึ้น

ลูกเดือยยังมีสรรพคุณในการร ักษาโรคหูดที่มักจะเป็นเรื้ อรัง ซึ่งอาจเป็นเพราะสารจากลูกเ ดือยมีฤทธิ์ทำให้เลือดมาเลี ้ยงที่ผิวหนังดีขึ้น หรือจากฤทธิ์ยังยั้งการเจริ ญเติบโตของเนื้องอก

มีการทดลองพบว่าเมล็ดลูกเดื อยมีสาร Coixans A, B และ C ลดน้ำตาลในเลือดหนูปกติ Coixan A มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดหนูเ ป็นเบาหวานได้

นอกจากนี้ลูกเดือย มีกรดอะมิโนที่กระตุ้นให้เซ ลล์สมองหลั่งสารที่ทำให้นอน หลับ สมองที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา จะได้หยุดพักชั่วคราว จึงแนะนำให้ผู้ที่นอนไม่หลั บ ดื่มน้ำอุ่นผสมลูกเดือยอาจจ ะช่วยให้นอนหลับได้

ฤทธิ์ยับยั้งสารส่งเสริมการ ก่อมะเร็ง

สารสกัดลูกเดือยด้วยเมธานอล และ a-monolinolein ซึ่งแยกมาจากสารสกัดเมธานอล มีผลยับยั้งการกระตุ้น Epstein-Barr Virus early antigen ของสารที่ส่งเสริมการก่อมะเ ร็ง (tumor promoter) เช่น 12-o-tetradeca-noylphorbol -13-acetate (TPA) และมีผลยับยั้งการเกิดมะเร็ งใน หนูถีบจักร (ICR mice) ซึ่งใช้ methylbenz-anthracene เป็นสารเริ่มก่อมะเร็ง (tumor initiator) และ TPA เป็นสารส่งเสริมการก่อมะเร็ ง

ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

การศึกษาความเป็นพิษต่อเม็ด เลือดขาวของคน โดยทดสอบกับสารสกัดด้วยน้ำร ้อนของ pericarps , เปลือกหุ้มเมล็ด, astringent seed coat ของลูกเดือย และลูกเดือย พบว่าสารสกัดเฉพาะจากเปลือก หุ้มเมล็ดเท่านั้นที่เป็นพิ ษต่อเม็ดเลือดขาว

นอกจากนี้ลูกเดือยยังมีฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านยีสต์ เร่งการงอกของเส้นผม เร่งการสร้างผิวหนังและเพิ่ มการไหลเวียนโลหิต ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่ม กันและทำให้เชื้อสเตร็ปโตค็ อคคัย เกาะกลุ่ม ทำให้อสุจิเกาะกลุ่ม ต้านอักเสบ ลดโคเลสเตอ รอลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดอุณหภูมิกาย แก้ปวดและขับปัสสาวะ เหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ ต้านเอนไซม์ amylase

กินลูกเดือยสลับกับกินธัญพื ชชนิดอื่นๆ รับรองว่า ความฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน อยู่แค่เอื้อมค่ะ

แหล่งที่มา :– นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 331
http://www.cheewajit.com/ articleView.aspx?cateId=6&a rticleId=2267
— http://203.157.208.2/ smfboard/ index.php?topic=65.0ภาพประก อบ : lady.imeaw.com

cr.http://sarade.net/tag/ บำรุงม้าม/

source: forwarded email

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636