ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี...
สารพิษจากโฟม

  
.
[ รู้หรือไม่ ] สารพิษจากโฟมเข้าสู่อาหารได ้

อย่างที่ทราบกันว่าอาหารที่ บรรจุในกล่องโฟมนั้นมีอันตร าย ซึ่งจากผลการวิจัยได้ระบุเพ ิ่มเติมว่า น้ำมันพืช-สัตว์ น้ำปลา น้ำตาล เกลือ และน้ำมะนาว มีส่วนประกอบของสารไฮโดคาร์ บอน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสาร สไตรีนจากกล่องโฟมไปสู่อาหา รเร็วขึ้น ซึ่งหากเครื่องปรุงเหล่านี้ สัมผัสกับกล่องโฟมนานเท่าไห ร่ก็ยิ่งทำให้สารโพลิสสไตรี นปนเปื้อนสู่อาหารมากขึ้นเท ่านั้น


source: forwarded email

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636