THAI - Stay Healthy  
บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord
น้ำดื่มอัลคาไลค์ (น้ำสะอาด+มะนาวฝาน) = Alkaline Water

น้ำดื่มอัลคาไลค์ (น้ำสะอาด+มะนาวฝาน) = Alkaline Water

  

 

น้ำดื่มอัลคาไลค์ (น้ำสะอาด+มะนาวฝาน) ทำได้ง่ายๆ ชนิดนี้ช่วยกำจัดเชื้อมะเร็งได้ดีกว่าเคมีบำบัด
ช่วยกำจัดเชื้อรา เชื่อแบคทีเรีย ช่วยสร้างภูมิต่างทาน(ทหาร) ให้เราไว้รักษาโรค

น้ำสะอาด+มะนาวฝาน = Alkaline Water = น้ำดื่มอัลคาไลค์ มีสภาพเป็นด่าง ช่วยลดสภาพความเป็น
กรดในร่างกาย

เชื้อมะเร็งเกิดขึ้น และเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นกรด ซึ่งมักเกิดแฝงมาจากอาหารการกินของเราเอง
จำพวก แป้ง เนื้อสัตว์

ดังนั้นน้ำดื่มอัลคาไลค์จึงได้มีความจำเป็นเพื่อที่จะได้ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในร่างกาย

Just cut 2-3 thin slices of lemon in a cup/container and add drinking water will become
“alkaline water”, drink for the whole day, just by adding drinking water. Take it as drinking water
everyday is good for everybody.

The surprising benefits of lemon!

Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than
chemotherapy.

Why do we not know about that? Because there are laboratories interested in making
a synthetic version that will bring them huge profits. You can now help a friend in need
by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease. Its taste is
pleasant and it does not produce the horrific effects of chemotherapy. How many people
will die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the beneficial
multimillionaires large corporations? As you know, the lemon tree is known for its varieties
of lemons and limes. You can eat the fruit in different ways: you can eat the pulp,
juice press, prepare drinks, sorbets, pastries, etc...

It is credited with many virtues, but the most interesting is the effect it produces on cysts
and tumors. This plant is a proven remedy against cancers of all types. Some say it is
very useful in all variants of cancer. It is considered also as an anti microbial spectrum
against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms,
it regulates blood pressure which is too high and an antidepressant, combats stress
and nervous disorders.

The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug
manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970,
the extracts revealed that : It destroys the malignant cells in 12 cancers including colon,
breast, prostate, lung and pancreas... The compounds of this tree showed 10,000 times
better than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic
in the world, slowing the growth of cancer cells. And what is even more astonishing:
this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and
it does not affect healthy cells.

Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Cause Street , Baltimore , MD1201
………………………………….

น้ำดื่มอัลคาไลค์ Alkaline Water คือ น้ำดื่มที่สะอาดมีสภาพน้ำค่าความเป็นด่าง และมีแร่ธาตุสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม โซเดียม แมกนี่เซียม และโปรแทสเซียม ผสมอยู่ในน้ำ และจะต้อง
ไม่มีแร่ธาตุจำพวกโลหะหนัก ผสมอยู่ น้ำที่ได้ควรจะต้องมีโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อสะดวก ต่อการที่ร่างกายจะนำไปใช้งานในส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อชำระล้างของเสียออกจาก
ร่างกายตามทางออกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเป็นทางเหงื่อ ทางปัสสาวะ ได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าการทำดีท็อคร่างกายนั่นเอง

สำหรับผู้ที่ได้ดื่มน้ำอัลคาไลค์เป็นประจำ ร่างกายจะสามารถดูดซึ่มได้ดีกว่าน้ำดื่ม
ประเภทอื่นๆ อยู่หลายเท่า จะทำให้ ร่างกายไม่เกิดภาวะขาดน้ำ

ทางการแพทย์ได้มีมีการวิจัยแล้วว่า เชื้อมะเร็งเกิดขึ้น และเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นกรด
ซึ่งมักเกิดแฝงมาจากอาหาร การกินของเราเองจำพวก แป้ง เนื้อสัตว์ และอื่นๆที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทัน ดังนั้นน้ำดื่มอัลคาไลค์จึงได้มีความจำเป็น ในการดื่มเข้าไป ในร่างกายเพื่อที่จะได้ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในร่างกาย ให้ดียิ่งขึ้นๆไป และในน้ำดื่มอัลคาไลค์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
( Antioxidant ) ด้วย

 

 

บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord

  •   back to.. Main page, to see other nutrition
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-9636

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636