THAI - Stay Healthy  
บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord
ทำไมการเเกว่งเเขน การว่ายน้ำจึงสำคัญนัก

 

ความรู้ที่เพื่อนส่งมาเลยแชร์มา อาจเป็นประโยชน์..ครับ

การบริหารร่างกายที่ง่ายและได้ผ ลดี

ทำไมการเเกว่งเเขน การว่ายน้ำจึงสำคัญนัก

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออก มารณรงค์ให้ออกกำลังกายด้วยการเ เกว่งเเขนโดยอ้างว่าลดพุงได้อีก ด้วย หลายคนเเปลกใจว่าเกี่ยวกันตรงไห น ? เเกว่งเเขน(เเบบตำราเเพทย์เเผนจ ีนที่ใช้กันมานับพันปี) บางคนถึงกับหัวเราะเยาะว่า เว่อร์เกิ้น

อย่าเพิ่งดูถูก

ใต้หัวไหล่ที่เรียกว่ารักเเร้นั ้นคือชุมทางของต่อมน้ำเหลืองเบ้ อเริ่ม
บริเวณขาหนีบนั่นก็ชุมทางของต่อ มน้ำเหลืองขนาดใหญ่

การขยับหัวไหล่เเละรักเเร้ของกา รเเกว่งเเขนก็ดี
การว่ายน้ำที่ขยับทั้งหัวไหล่เเ ละขาหนีบก็ดี

ล้วนเเล้วเเต่เป็นการออกกำลังให ้ต่อมน้ำเหลืองขยับเพิ่มการไหลเ วียนน้ำเหลืองจึงไม่ใช่ของเล่นธ รรมดาๆ

ลองอ่านงานเขียนของ Dr. Kimberly Kaye ต่อไปนี้ดูเองก็จะร้องอ่อ ว่าอย่างนี้นี่เอง.... รู้งี้ทำไปตั้งนานเเล้ว......รู ้งี้ว่ายน้ำจนเป็นเเชมป์ไปเเล้ว .....รู้งี้เเขนฉันก้ไม่มีเซลลู ไลท์หรอกนะเนี่ย ........

คำว่าระบบน้ำเหลืองนั้นหมายรวมถ ึง ม้าม ต่อมทอนซิล ต่อมไธมัส ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ น้ำเหลือง ท่อน้ำเหลือง นับเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้น มาเพื่อทำความสะอาด ชำระล้างของร่างกาย อันจำเป็นต่อ การรักษาสุขภาพให้เเข็งเเรง เยียวยาความเจ็บป่วย

เพราะระบบน้ำเหลืองมีหน้าที่ขนถ ่ายของเสีย พิษที่สะสมในร่างกาย เศษของเซลล์ที่ตายเเล้ว ออกไปกำจัดยังอวัยวะที่รับผิดชอ บเเละขับออกไปจากร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สร้างเม็ด เลือดขาว เเอนตี้บอดี้ ของระบบภูมคุ้มกัน ตลอดระยะทางของท่อน้ำเหลืองจะมี ต่อมน้ำเหลืองอยู่เป็นระยะๆเพื่ อช่วยกรองสารเเปลกปลอม เชื้อโรค ที่มีอันตราย

ตับเป็นอวัยวะที่ทำงานควบคู่ไปก ับระบบน้ำเหลือง โดยตับมีหน้าที่สร้างน้ำเหลืองเ ป็นส่วนมาก เเละตับก็อาศัยน้ำเหลืองนี่เองข นส่งสารอาหารที่ย่อยเเล้วจากตับ เเละลำไส้เล็กไปส่งต่อให้กับเซล ล์เเละอวัยวะต่างๆ
ม้ามเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่สุดขอ งระบบน้ำเหลือง มีหน้าที่กรองเเละกำจัดเซลล์เม็ ดเลือดเเดงที่หมดอายุ เเละเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญข องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ใครก็ตามที่ผ่าตัดเอาม้าม ต่อมทอนซิล ต่อมไธมัสออกไป จะติดเชื้อได้ง่ายขาดภูมิต้านทา น

หากการไหลเวียนของน้ำเหลืองติดข ัด จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองบวม อักเสบ
บริเวณที่น้ำเหลืองไหลเวียนเเละ สังเกตุได้ชัดเจนได้เเก่ ลำคอ หลังใบหู ท้ายทอย หน้าอก รักเเร้ใต้หัวไหล่ ท้องเเขน หน้าท้องกึ่งกลางระหว่างหน้าอกก ับสะดือ บริเวณขาหนีบ

เนื่องจากน้ำเหลืองไม่มีปั้มเหม ือนระบบเลือดที่มีหัวใจเป็นปั้ม ดังนั้นการกระตุ้นให้น้ำเหลืองไ หลเวียนดีขึ้นจึงต้องพึ่งพิงการ ออกกำลังกายเเละการหายใจให้ลึกๆ เป็นหลัก เพื่อเขย่ากระตุ้นการไหลเวียนน้ ำเหลืองด้วยการขยับกล้ามเนื้อ เเละกระบังลม

การเต้นกระโดดบน trampoline ดูจะเป็นวิธีการที่กระตุ้นน้ำเห ลืองได้่ทั่วร่างกาย หากเต้นไม่ได้ก็อาจใช้วิธี กัวช่า (Gua Sha) การนวดด้วยน้ำมัน การนวดเเผนไทย

ใครก็ตามที่มักมีอาการ ผิวซีด ซูบซีด หลงๆลืมๆ ติดเชื้อบ่อยๆ เป็นหวัดเจ็บคอเสมอๆ เริ่มมีเซลลูไลท์เพิ่มมากขึ้น ให้สงสัยระบบน้ำเหลืองติดขัด ไหลเวียนไม่ดี ทั้งนี้็็ก็เข้าใจได้ไม่ยากนักเ พราะของเสีย ขยะมีพิษ ตกค้างสะสมนั่นเอง

อย่าละเลยอาการน้ำเหลืองติดขัด โดยไม่ได้รักษาเพราะ นานวันเข้าพิษร้ายอาจทำให้ล้มหม อนนอนเสื่อด้วยมะเร็งในต่อมน้ำเ หลือง

เขียนโดย Dr. Kimberly Kaye Castaneda
เเปลเรียบเรียงโดย Wellness 2012

 

บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord

Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-9636

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636