ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


ชามะละกอ (มะละกอดิบต้มน้ำชงชา) ล้างไขมันในลำไส้
และในร่างกาย

  

.
ชามะละกอ (มะละกอดิบต้มน้ำชงชา) ล้างไขมันในลำไส้
และในร่างกาย
.
คือ การนำเอามะละกอดิบมาปอกเปลื อก แล้วหั่นเนื้อมะละกอใส่หม้อ เติมน้ำ ต้มให้เดือดแล้วตักเนื้อมะล ะกอออกไป เอาเฉพาะน้ำมาใช้ชงชาเพื่อด ื่มแทนชาทั่วไป
.
ประโยชน์
.
เมื่อดื่มชามะละกอ จะเป็นการล้างลำไส้ โดยไม่ต้องสวนทวาร ช่วยล้างระบบดูดซึม คือ ล้างคราบไขมันที่ผนังลำไส้ อันเนื่องมาจากการกินอาหารผ ัดน้ำมันเป็นประจำ คราบไขมันจะเกาะตัวที่ผนังล ำไส้เป็นกาวเหนียว จึงเกิดการขัดขวางการดูดซึม สารอาหาร และวิตามินที่เป็นประโยชน์ต ่อร่างกาย
.
เมื่อระบบดูดซึมไม่ดี หรือดูดซึมไม่ได้ เวลากินอาหารก็จะได้แค่อิ่ม แต่ไม่ได้สารอาหาร เมื่อเป็นอย่างนี้นานวันเข้ า ความเจ็บป่วยก็จะเข้ามาเยือ น
.
เมื่อร่างกายปกติ ไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ควรล้างลำไส้ไว้บาง เพื่อล้างคราบน้ำมันเก่าที่ เคยกินอาหารผัดน้ำมันมานานห ลายปี
.
สูตรชามะละกอ
- มะละกอดิบไม่อ่อนเกินไป1 ลูก
- ชาเขียว หรือชาจีน หรือชาใบหม่อน อย่างใดอย่างหนึ่ง
- เพิ่มดอกเก๊กฮวย หรือใบเตย หรือรากเตยลงไปด้วยก็ได้ เพราะดอกเก๊กฮวย ใบเตยจะบำรุงหัวใจ รากเตยก็ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนใ ห้มีกำลัง ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่
.
วิธีทำ
1. ปอกเปลือกมะละกอล้างน้ำให้ส ะอาด แล้วหั่นแบบชิ้นฟัก ไม่ถึงครึ่งลูก
2. นำมะละกอที่หั่นใส่หม้อ แล้วเติมน้ำ 3 - 4 ลิตร ตั้งไฟ จะเติมดอกเก๊กฮวย หรือใบเตย หรือรากเตย ก็ใส่ไประหว่างนี้
3. เมื่อน้ำเดือดสักพักหนึ่งยก หม้อลง ตักมะละกอ และดอกเก๊กฮวยออก ให้เหลือแต่น้ำ
4. นำน้ำนั้นไปชงชา ใส่ใบชาประมาณครึ่งกำมือ การแช่ชานันไม่ควรเกิน 5 นาที
5. กรองเอากากชาทิ้งไป ทิ้งไว้ให้เย็นดื่มได้ทันที หรือบรรจุขวดเก็บไว้ในตู้เย ็นได้ประมาณ 3 วัน
.
สารของมะละกอจะเกิดการถักทอ กับสารของใบชา ทำให้ช่วยย่อยไขมันและล้างไ ขมันออกจากผนังลำไส้ ควรดื่มเพื่อล้างเป็นประจำ ดื่มแทนน้ำอัดลมได้
.
ถ้าไม่ล้างลำไส้ ก็เปรียบเหมือนกินข้าวไม่ล้ างจาน แล้วใช้จานใบเก่าที่ไม่ล้าง เอามาใส่ข้าวกินใหม่
.
เมื่อล้างลำไส้แล้ว ก็ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อไปบำรุงร่างกายด้วย ถ้าหลีกเลี่ยงอาหารผัดน้ำมั นไม่ค่อยได้ ก็กินเท่าที่จำเป็น คือ กินให้น้อยลง แล้วกินชามะละกอไปล้างลำไส้ ทุกวันเมื่อมีเวลาว่าง

Cr. พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว


source: forwarded email

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636