THAI - Stay Healthy  
บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord
เรื่องจริงที่ หมอ ไม่ได้บอก...... (คีโม กับ มะเร็ง)
เรื่องจริงที่ หมอ ไม่ได้บอก...... (คีโม กับ มะเร็ง)

คีโมกับมะเร็งและการดำรงชีวิต ( ดีมากๆ) ช่วยกด Share ให้คนที่คุณรักด้วยครับ......
หลังจากหลายปีที่พูดกันว่าการทำคีโมเป็นทาง เลือกเดียวที่จะลอง และใช้ในการกำจัดโรค มะเร็งในที่สุดโรงพยาบาลจอห์น ฮอพกินส์ก็ เริ่มแนะนำถึงทางเลือกอื่นๆอีก
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จาก รพ.จอห์น ฮอพกินส์

1. ทุกๆคนมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย เซล มะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฎด้วยวิ ธีการตรวจสอบตามมาตรฐานจนกระทั่ งมันขยายตัวเพิ่ม ขึ้นในระดับพันล้านเซล (1,000,000,000 เซล) เมื่อแพทย์บอกว่าไม่มีเซลมะเร็ง ในร่างกายผู้ป่วย โรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว มันหมาย ถึงว่าระบบ ไม่สามารถตรวจสอบเซลม ะเร็งได้ เพราะว่าจำนวนของมันยังไม่มากพอ จนถึง ระดับที่สามารถตรวจจับได้เท่านั ้น

2. เซลมะเร็งเกิดขึ้นระหว่าง6 ถึงมากกว่า 10 ครั้งในช่วงอายุของคนๆหนึ่ง

3. เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แข็งแรง เพียงพอ เซลมะเร็งจะถูกทำลายและป้องกันไ ม่ให้เกิดการขยายตัวและกลายเป็น เนื้องอก

4. เมื่อใครก็ตามเป็นมะเร็งมันกำลั งบอกว่าคนๆนั้นมีความบกพร่องหลา ยประการเกี่ยวกับ โภชนาการซึ่งอาจเกิดจากยีนสิ่งแ วดล้อม อาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชี วิต

5. เพื่อเอาชนะภาวะบกพร่องหลายประก าร เกี่ยวกับโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงประเภท ของอาหารรวมทั้งสารอาหารบางอย่า งจะช่วย ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

6. การทำคีโมคือการให้สารเคมีที่มี ความเป็น พิษกับเซลมะเร็งที่กำลังเติบโตอ ย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน มันก็จะทำลายเซลที่ดีที่ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไขกระ ดูกทำลาย ระบบทางเดินอาหาร ฯลฯและเป็นสาเหตุทำ ให้อวัยวะบางส่วนถูกทำลาย เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอดฯลฯ

7....

8. การบำบัด โดย คีโม และ การฉายรังสี มักจะ ช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้ในช่วง แรกๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าทำไปนานๆพบว่ามักไม่ส่งผลต่อ การทำลายเซลเนื้องอก

9. เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการ ทำคีโม หรือการฉายรังสีมากเกินไป ระบบภูมิคุ้มกัน อาจปรับตัวเข้ากันได้หรือไม่ก็อาจถูกทำลายลง ดังนั้นคนๆ นั้นจึงอาจตกอยู่ในอันตราย จากการติดเชื้อหลายชนิดและ ทำให้โรคมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

10. การทำคีโมและการฉายรังสี อาจเป็น สาเหตุทำให้เซลมะเร็งกลายพันธุ์ ดื้อยา และ ยากต่อการทำลาย การผ่าตัดก็อาจเป็นสาเหตุ ทำให้เซลมะเร็งกระจายไปทั่วร่าง กาย

11. วิธีที่ดีที่สุดในการทำสงครามกับมะเร็ง คือ การไม่ให้เซลมะเร็งได้รับอาหาร เพื่อนำไปใช้ ในการขยายตัวอะไร คือ อาหารที่ป้อนให้กับเซลมะเร็ง

a. น้ำตาล คือ อาหารของมะเร็ง การตัดน้ำตาล คือ การตัดแหล่งอาหา รสำคัญที่จ่ายให กับเซลมะเร็งสารทดแทนน้ำตาลอย่า ง เช่น"" นิวตร้าสวีต"" "" อีควล"" "" สปูนฟูล "" ฯลฯ ล้วนทำมาจากสารให้ความหวานซึ่งเ ป็นอันตรายสารทดแทนซึ่งเป็นกลาง ที่ดีกว่า คือน้ำผึ้ง มานูคา(จากนิวซีแลนด์) หรือน้ำอ้อยแต่ใน ปริมาณน้อยๆเท่านั้น เกลือสำเร็จรูป ก็ใช้สาร เคมีในการฟอกขาว ควรหันไปเลือกใช้"" แบรก อมิโน"" หรือ เกลือทะเลแทน

b. นม เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายผลิตเมือก โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร เซลมะเร็ง จะได้รับอาหารได้ดีในสภาวะที่มี เมือก การใช้ นมถั่วเหลืองชนิดไม่หวานแทนนม จะทำให้ เซลมะเร็งไม่ได้รับอาหาร

c. เซลมะเร็งเติบโต ได้ดี ในภาวะแดล้อมที่ เป็นกรด อาหารจำพวก เนื้อ จะสร้างสภาวะ กรดขึ้นดังนั้นจึงควรหันไปรับปร ะทาน ปลา จะดีที่สุด รองลงไปคือรับประทานไก่แทน เนื้อและหมู ในเนื้ออาจมียาฆ่าเชื้อ ฮอร์โมนที่ สร้างการเจริญเติบโตในสัตว์และเชื้อปรสิต บางประเภทตกค้างอยู่ซึ่งล้วนเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นมะเร็ง

d. อาหารที่ประกอบด้วยผักสด 80% และ น้ำ ผลไม้พืช จำพวกหัวเมล็ดถั่วเปลือกแข็ง และ ผลไม้จำนวนเล็กน้อยจะช่วยทำให้ร่่างกายมี สภาวะเป็นด่างอาหารอีก 20% อาจได้มาจากการทำอาหารร่วมกับพืชจำพวกถั่วน้ำผักสด จะให้เอ็นไซม์ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่ายและซึม ทราบสู่ระดับเซลภายใน 1 นาที เพื่อบำรุงร่างกาย และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลที่ดี เพื่อให้ได้เอ็นไซม์ในการสร้างเซลที่ดี ให้ พยายามดื่มน้ำผักสด (ผักส่วนใหญ่รวมทั้งถั่ว ที่มีหน่อหรือต้นอ่อน)และรับประ ทานผักสด ดิบ 2-3 ครั้งต่อวัน เอ็นไซม์จะถูกทำลายไ ด้ง่าย ที่อุณหภูมิ 140 องศา F (ประมาณ 4 องศา C)

e. ให้หลีกเลี่ยงกาแฟน้ำชาและช๊อกโ กแลต ซึ่งมีคาเฟอีนสูง ชาเขียว ถือเป็นทางเลือกที่ดี และมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งน ้ำดื่มให้ เลือกดื่มน้ำบริสุทธิ์หรือที่ผ่านการกรอง เพื่อหลีกเลี่ยงท๊อกซิน และโลหะหนักในน้ำประปา น้ำกลั่นมักมีสภาพเป็นกรดให้หลีกเลี่ยง

12. โปรตีนจากเนื้อจะย่อยยากและต้อง การ เอ็นไซม์หลายชนิด มาช่วยในการย่อ ยเนื้อ สัตว์ที่ไม่สามารถย่อยได้ในระบบ ทางเดินอาหาร จะเกิดการบูดเน่าและมีความเป็ นพิษมากขึ้น

13. ผนังของเซลมะเร็งจะมีโปรตีนห่อห ุ้มไว้ การงด หรือ การรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง จะทำให้มีเอ็นไซม์เหลือมากพอ มาใช้โจมตี กำแพงโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลมะเร็ง และช่วยให้ เซลของร่างกายสามารถกำจัดเซลมะเ ร็งได้ดี ขึ้น

14. สารอาหารบางอย่างอาจช่วยเพิ่มภู มิ คุ้มกัน (สาร IP6 [inositol hexaphosphate หรือ phyti acid],สาร Flor-essence, สารEssiac, สารแอนตี้-อ๊อกซิแดนส์ , วิตามิน, เกลือแร่ , EFAs ฯลฯ) เพื่อช่วยให้เซลของร่างกายสามาร ถกำจัดเซลมะเร็งได้ดีขึ้นสารอาห ารอื่นๆ เช่น วิตามินอีเป็นที่ทราบกันดีว่าทำ ให้เกิดการตาย ลงของเซลหรือ กำหนดระยะเวลาการตาย ของเซล ซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกาย ในการ กำจัดเซลที่ถูกทำลายซึ่งไม่เป็น ที่ต้อง การ หรือไม่มีประโยชน์ออกไป

15. มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์ กับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณการป้องกันเชิงรุก และ การคิดในเชิงบวก จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดจากการทำสงคราม กับมะเร็ง .... ความ โกรธ การไม่รู้จักให้อภัยและความขมขื ่นใจ จะทำให้ร่างกายเกิดความตึงเครีย ดและมี สภาวะเป็นกรดเพิ่มขึ้นให้เรียนร ู้ที่จะมีความ รักและจิตวิญญาณ แห่งการให้อภัยเ รียนรู้ที่ จะผ่อนคลายและมีความสุขกับชีวิต

16. เซลมะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตไ ด้ใน สภาวะที่มีอ๊อกซิเจน เป็นจำนวนมากการออก กำลังกายทุกวัน และการหายใจลึกๆจ ะช่วยให้ ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนเพิ่มขึ้ นลงไปจนระดับ เซลการบำบัดด้วยอ๊อกซิเจนถือเป็ นวิธีการอีก อย่างที่ใช้ในการทำลายเซลมะเร็ง

(กรุณาช่วย Forward ไปยังบุคคลที่คุณรัก และห่วงใย) นี่คือเรื่องที่คุณควรส่งออกไปใ ห้คนที่มีความ สำคัญ
กับชีวิตคุณได้รับรู้รับทร าบ

บทความ คุณๆ ส่งมา โปรดพิจารณาด้วยตัวท่านเอง
forwarded email collection , decide on your own accord

Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-9636

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636