ThaiTradeTravel.Com
THAI - Stay Healthy  

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง


'ขิง พุทราจีน เห็ดหูหนู’ ช่วยรักษาเส้นเลือดสมองตีบได้

‘ขิง พุทราจีน เห็ดหูหนู’ ช่วยรักษาเส้นเลือดสมองตีบไ ด้

“สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเล ือดสมองตีบมี 3 ประการ ด้วยกันคือ 1.หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือลิ้นหัวใจมีปัญหา 2.เส้นเลือดที่บริเวณลำคอตี บทำให้ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ไม่ได้ และ 3.สมองตันจากไขมันหรือหินปู นเกาะ ซึ่งคนทั่วไปที่หากมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเส้นเลือดในสมอ งตีบได้ โดยเปรียบเทียบจากท่อน้ำที่ มีอายุ มองภายนอกอาจไม่ทราบเพราะน้ ำยังไหลอยู่ ไม่มีอาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตีบ หรือตัน ภายในย่อมเกิดสนิมเกาะและใน ที่สุดก็จะอุดตันได้ หรือคนที่มีโรคความดัน ไขมัน เบาหวาน และสูบบุหรี่ มีโอกาสที่เส้นเลือดจะขรุขร ะหรืออุดตันได้ง่าย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโร คหลอด เลือดสมองตีบ รักษาทันก็ดีไป แต่หากไม่ทันมีโอกาสพิการ เรียกว่า ครึ่งต่อครึ่งพิการหากเป็น หรือเป็นอัมพาตได้ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อป ้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้”

นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ (หมอเบิร์ด) รพ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้พบการรักษาโรคหลอดเลือดใ นสมองตีบจากสมุนไพรก้นครัว

เนื่องจาก มีคนไข้ผู้ชายรายหนึ่งหลอดเ ลือดที่คอตีบ เลือดไม่สามารถส่งผ่านไปเลี ้ยงสมองทำให้เกล็ดเลือดอุดเ ป็นก้อน หมอได้ใช้ยารักษาและป้องกัน จนดีขึ้น แต่ต่อมาเกิดอาการซ้ำ ใช้ยาเพิ่ม 2 ตัว แต่เอาไม่อยู่ต้องผ่าตัดเพื ่อทำบัลลูนขยายเส้นเลือด

เรื่องของเรื่อง คือ คนไข้ไม่อยากผ่าตัด ขอกินยาสมุนไพร หมอ ขอให้กินยาแผนปัจจุบันที่หม อให้ควบคู่ไปด้วย 6 เดือนผ่านไปปรากฏว่า เส้นเลือดที่เคยตีบหรือขรุข ระกลับเรียบสวยไม่ต้องผ่าตั ดแล้ว หมอจึงสอบถามว่าไปทำอะไรมา คนไข้จึงแจ้งตุ๋นสมุนไพร ดื่มเช้า-เย็น กินแทนน้ำ ปัจจุบันหยุดยาแผนปัจจุบันไ ปแล้ว

และว่า รายที่ 2 อาการหนักมาก อายุ 70 ปี เส้นเลือดในสมองตีบ เลือดออกในกระเพาะ ต้องให้ยารักษาประคองอาการ หมอจึงเล่าให้ลูกสาวคนไข้ฟั งถึงอาการของคนไข้รายแรกว่า หายได้ด้วยสมุนไพร ซึ่งแพทย์ไม่ได้เชื่อ แต่ไม่อันตรายเลยอยากให้ลอง ดู ปรากฏว่า 2 เดือนกลับมาตรวจใหม่เส้นเลื อดเรียบดีขึ้น

หมอห่วงว่าจะเป็นดาบสองคมจึ งบอกเฉพาะคนไข้ที่สนิท แต่ทั้ง 16 ราย ดีขึ้นหมด เพราะเหมือนได้ล้างท่อทุกวั น จึงไม่มีทางตัน ผลที่ได้คือ ไตยังทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะพุทราจีนบำรุงไต
ส่วนผสม คือ

น้ำ 1 ลิตร

พุทราจีนแห้ง 20-30 ผล

เห็ดหูหนูดำ 10 ช่อใหญ่ หรือ 20 ช่อเล็ก

ขิง 1 ขีดใหญ่

ตุ๋นประมาณ 2-4 ชั่วโมง

ได้น้ำงวดลงไป 40-50 % แล้วกินแต่น้ำ

ขิงแก่มีฤทธิ์ร้อน ซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนช ่วยลดไขมันในเลือดได้ แค่ต้องค่อยๆ กินไประยะหนึ่ง แต่ถือว่าปลอดภัย พุทราจีน น่าจะเป็นส่วนประกอบทำให้กิ นได้ง่ายขึ้น เพราะมีรสหวาน ส่วนเห็ดหูหนูดำช่วยลดไขมัน ในเลือดได้จริง แต่ฤทธิ์น้อยมากเมื่อเทียบก ับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอื่ นๆ แต่เมื่อนำ 3 อย่างมาตุ๋นรวมกันก็ถือเป็น อาหารสมุนไพรในการดูแลสุขภา พได้

หมอบอกอีกว่า อาหารที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งหมด มีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดไ ด้ เช่น ขิง กระเทียม พริกไทย ข่าสามารถนำมาเป็นส่วนผสมใน การประกอบอาหาร สามารถกินได้ทุกมื้อในทุกวั น ใส่เล็กผสมน้อยก็สามารถช่วย ลดไขมันในเลือด

สมุนไพรไทยมีสรรพคุณกว้างมา ก และส่วนใหญ่ช่วยลดไขมันในเล ือด รวมทั้งน้ำตาลในเลือดได้ โดยเฉพาะการกินผักและผลไม้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน


source: forwarded email

บทความน่าสนใจ จากอีเมล์ เพื่อนๆ ส่งมา พิจารณาด้วยตัวท่านเอง
Welcome to:
www.ThaiTradeTravel.com
email: sucharn.w@gmail.com
tel: (+66) 089-895-6114

 


 
CONTACT US please email to : sucharn.w@gmail.com ..... tel: (+66)-089-895-9636