ถุงลมกันกระแทก
Dunnage Airbags
กระดาษฉาก
Corner Boards
Wrap around
boards
CLIP-LOK
One-way IBC
รับสั่งอะไหล่์
สำหรับโรงงาน
รับซ่อมอุปกรณ์
ในโรงงาน
CONTACT US

ถุงลมกันกระแทก DUNNAGE AIRBAG
(Airbags, air bags, air dunnage bags or dunnage air bags)
(ถุงกันกระแทก ถุงลม หรือ ถุงลมกันกระแทก)
เป็นถุง 2 ชั้น ภายนอก ผลิตจาก กระดาษออกแบบพิิเศษ และ ถุงภายใน เป็นถุงพลาสติก พีอี อีกชั้นหนึ่ง
ประโยชน์ของ DUNNAGE Airbags, air bags, dunnage air bags, cushion airbags, or dunnage bags
 • ช่้่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหาย ไม่ให้กระแทกกัน ภายในตู้สินค้า จากการขนส่ง
 • ถุงลมกันกระแทก ทำหน้าที่ดันสินค้าให้ชิดกับด้านข้าง หรือ ด้านบน ของตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อไม่ให้สินค้าเคลื่อนไหว หากตู้คอนเทนเนอร์ เกิดมีการเคลื่อนที่
 • การใช้ถุงกันกระแทก ที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์ สำคัญมาก ป้องกันไม่ให้สินค้า หล่นออกมา ตอนเปิดตู้
 • คุณทำให้ลูกค้า ปลายทาง ต่างประเทศ พอใจ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย
  โดยเฉพาะ ลูกค้าญี่ปุ่น ยุโรป & อเมริกา ที่มีใช้อยู่แล้ว ภูมิพอใจคุณ
ถุงลมกันกระแทก
Dunnage Airbags
กระดาษฉาก
Corner Boards
Wrap around
boards
CLIP-LOK
One-way IBC
รับสั่งอะไหล่์
สำหรับโรงงาน
รับซ่อมอุปกรณ์
ในโรงงาน
CONTACT US
กระดาษฉาก CORNER BOARD, OR EDGE BOARD corner bar, Angle board, edge board, corner guard
(กระดากฉาก, กระดาษมุม หรือ กระดาษฉากเข้ามุม)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ และ กาวคุณภาพสูง อัดให้แข็ง สามารถใช้แทนไม้ได้ในบางโอกาส
ใสไว้ป้องกันพาเลทไม่ให้เสียหาย หรือ ล้ม ประโยชน์ของกระดาษมุม, กระดากฉาก, กระดาษฉากเข้ามุม
 • ทำให้บรรจุภัณฑ์แข็งแรงขึ้น ป้องกันการกระแทกในแนวดิ่ง & แนวขอบ
 • เพิ่มความแข็งแรงในการวางซ้อน
 • ป้องกันมุมของสินค้าภายในพาเลท ไม่ให้เสียหายจากการรัดด้วยสายรัด
  ให้อยู่ในรูปทรง หรือ อยู่ในพาเลท
 • กระดาษฉากที่แข็ง ไม่จำเป็นต้องหนา
CONTACT US

1) กรุณาติดต่อ ไปที่ :SUCHARN@PioneerGroup.in.th, และ
cc : SUCHARN@yahoo.com, sucharn@hotmail.com

2) โทร. สุชาญ ... 089-895-6114, 089-895-9636,
3) โทร. บริษัท ไพโอเนียร์ โอเซี่ยนเฟรท จำกัด 02-367-3655~68 ต่อ 123 คุณฟอร์ด