ทุกปี ประมาณเดือน มิย - กค จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ขอเชิญร่วมทำบุญ กุศลแรง
ตัวอย่างจดหมายเชิญ
. โบชัวร์ P 1 . โบชัวร์ P 2 . http://www.highland-buddhism.com