... มนต์ขจัดโรคภัย ทั้งกายและใจ ของ องค์ดาไล ลามะ ...down load 30 min & save [บทสวด]